Hội thảo: Khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu Sâm Việt Nam

Hội Dược Liệu Việt Nam, Bộ Y tế UBND tỉnh Kontum tổ chức Hội thảo: Khai thác, phát triển và xây dựng thương hiệu Sâm Việt Nam nhằm thảo luận về tác dụng phòng, chữa bệnh của Nhân sâm, trong đó có Sâm Ngọc Linh và cây Thanh hoa hoa vàng để mang lại vị trí xứng đáng trên thế giới, đem lại nguồn lợi quốc gia; đồng thời, đúc rút kinh nghiệm cho những cây thuốc khác. 

Thảo luận về việc nghiên cứu phát triển để Sâm Ngọc Linh thực sự trở thành một tài sản quốc gia, các thành viên đã thống nhất ý kiến ông Nguyễn Thượng Dong đề nghị Bộ Y tế, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép xây dựng dự án phát triển toàn diện cây Sâm Việt Nam ở tầm quốc gia.

sam-ngoc-linh-dang-tuoi

Sâm Ngọc Linh dạng tươi

Theo đó, Hội Dược liệu Việt Nam cho rằng: Sâm Việt Nam được xác định là tài sản quốc gia, vì vậy, Bộ Y tế nên có tờ trình Chính phủ để xin chủ trương phát triển toàn diện cây thuốc quý này. Sau khi có chủ trương của Chính phủ nên tổ chức nghiên cứu, xây dựng toàn diện bản dự án này. Hội nhấn mạnh, chúng ta đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, bảo tồn nhưng khi là tài sản quốc gia, các vấn đề về luật pháp, thị trường, môi trường,… trong thời hội nhập phải được nghiên cứu đến. Vì vậy, ban soạn thảo cần tập hợp đủ những thành phần cần thiết cho việc xây dựng dự án. Trong đó, vấn đề triển khai GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc) là rất quan trọng vì đó là cơ sở đảm bảo giá trị của việc nghiên cứu tiêu chuẩn hóa và phù hợp yêu cầu hội nhập.

Bàn về vấn đề liên doanh với tập đoàn lớn nước ngoài, Hội dược liệu Việt Nam cho rằng: Thanh hoa hoa vàng là dược liệu quý và rất phù hợp để pháp triển ở nước ta nhưng tiếc là chúng ta đã không đăng ký bản quyền cho cây. Tình trạng này cũng đặt ra với Sâm Việt Nam khi chúng ta muốn đưa lên thương trường quốc tế. Đây là điều kiện tiên quyết cho việc duyệt y bất cứ vấn đề liên doanh nào với nước ngoài về cây Sâm Việt Nam.

Sau khi Nhà nước đưa ra những quy định quản lý về Chiến lược quốc gia phát triển và đăng ký bản quyền đối với Sâm Ngọc Linh, chúng ta mới có thể xét đến việc liên doanh có tính đến những giới hạn của nó (trong lĩnh vực nào, sản phẩm thế nào?)

Có nên di thực cây Sâm Ngọc Linh sang những vùng khác không? Đây là việc cần bàn kỹ trong việc xây dựng chiến lược phát triển cây Sâm Việt Nam. Hội thảo đã nhấn mạnh rằng: Thực tế về cây Thanh hoa hoa vàng đã cho chúng ta một kinh nghiệm: Hãy thận trọng khi quyết định. Lí giải vấn đề này, các thành viên cho rằng, có thể khi đưa sang trồng nơi khác sẽ giúp xóa đói giảm nghèo nhưng nhìn tổng thể thì đó chỉ là lợi ích trước mắt. Và kết cục khi di thực các loại thuốc sang vùng khác sẽ làm giảm tác dụng của cây thuốc đó, tiêu biểu là Sâm Ngọc Linh. Đó là lí do tài sản quốc gia đó tự bị mai một và phải bắt đầu lại. Hơn nữa, do tính đa dạng sinh học nước ta, Nhà nước nên khuyến kích để mỗi địa phương tìm được những dược liệu của riêng mình để vun đắp, phát triển.

Tham gia vào Dự án phát triển toàn diện cây Sâm Việt Nam, hội Dược liệu Việt Nam đã lên một số kế hoạch sau:

Trước hết, trong quý 1/2009, sẽ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để tiếp tục bàn bạc về vấn đề cây thuốc quý của quốc gia và đóng góp cho nhà nước. Tạp chí CTQ sẵn sàng hợp tác với các tỉnh KonTum, Quảng Nam để đưa các ấn phẩm phổ cập thông tin, nghiên cứu, ứng dụng và tuyên truyền để phát triển Sâm Ngọc Linh đến từng hộ gia đình ở vùng cũng như bạn đọc cả nước.

Bên cạnh đó, Hội cũng chuẩn bị đầy đủ về vấn đề triển khai GACP trên cơ sở những quy định của WHO, UNDP, Cộng đồng châu Âu, ASEAN. Đây là vấn đề từ cộng đồng người sản xuất nên Hội Dược liệu Việt Nam sẽ nhận triển khai nội dung GACP trong Dự án phát triển toàn diện cây Sâm Việt Nam.

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *