Tag: độc tố kim loại

Trong son mối chứa nhiều kim loại độc

Theo một nghiên cứu mới tại Mỹ, trong son môi chứa chì, cadmium, crom, nhôm và 5 kim loại độc hại khác. Nếu tiếp xúc quá mức cho phép có thể gây ung thư và tổn hại thần kinh. Nghiên cứu được tiến hành bởi các chuyên gia Đại học California – Berkeley (Mỹ). Các