Tag: gan yếu

Chế độ dinh dưỡng cho gan, mật

Gan mật là nhà máy điều tiết quá trình hấp thụ dinh dưỡng, đồng thời đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể con người. Sau đây là cách bảo dưỡng gan mật đúng cách. Người bị cắt một phần gan nên kiêng gì? Gan là cơ quan đảm nhiệm tới trên 500