Tag: Hóa chất làm móng

Hóa chất làm móng tay gây hại sức khỏe

Aceton để rửa móng tay nếu kết hợp với một số hóa chất khác trở nên có hại, gây ói mửa cho người ngửi phải. Một số chất keo gắn móng tay giả, bóc keo, đắp bột… cũng ảnh hưởng sức khỏe. Khi bước vào một số tiệm làm móng, bạn thường khựng lại vài

Hóa chất làm móng tay có hại sức khỏe

Aceton để rửa móng tay nếu kết hợp với một số hóa chất khác trở nên có hại, gây ói mửa cho người ngửi phải. Một số chất keo gắn móng tay giả, bóc keo, đắp bột… cũng ảnh hưởng sức khỏe. Khi bước vào một số tiệm làm móng, bạn thường khựng lại vài