Tag: nhung hươu tươi

Nhung hươu gác sào loại 1

Nhung hươu gác sào hay Lộc Trời là phần sừng non của con hươu, phần nhung đã phân nhánh thứ 3, mỗi cặp nặng trên 700g đến 1,2 kg. Cùng với các sản phẩm từ hươu sao như Lộc cao, Lộc huyết, Lộc hành, Lộc thai,… đều rất trân quý và bổ dưỡng để bồi bổ