Tag: rửa sạch

Cách hóa giải thuốc trừ sâu trên rau quả

Mùa xuân hè rau củ thường nhiều thuốc trừ sâu hơn mùa đông do môi trường rất thích hợp cho sâu bệnh phát triển. Vậy làm thế nào để giảm bớt lượng thuốc trừ sâu lưu trên rau củ? Rau quả thường có có dư lượng thuốc trừ sâu bởi vì phiến lá của rau