Virus cúm gia cầm mới H7N9: có thể lây từ người sang người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *